Трети март

Ден на Освобождението на България от турско робство и национален празник на страната. На тази дата през 1878 година е подписан Санстефанският мирен договор, слагащ край на петвековното османско владичество.