Фолклорен поздрав

Специален поздрав от „Слънчевата къща“ към гостите на комплекса през месец август: Изпълнение на самодейна фолклорна група, квартал „Острец“, в съпровод на тамбура.