Background Image

Екология

В комплекс „Слънчевата къща“ са използвани зелени технологии, допринасящи за опазване на околната среда:

  • Комплексът е построен на правилното място, без да е нарушен естественият ландшафт, не се намира в парк или защитена зона, включва пространство за почивка и паркиране.
  • В къщата и центъра за релакс са монтирани термопомпени системи, които служат за отопление в студените месеци и за подгряване на топла вода за битови нужди.
  • На покривите на къщата и центъра за релакс са монтирани слънчеви панели за подгряване на топла вода за битови нужди. При наличие на слънце топлата вода в комплекса се затопля изцяло от енергията на слънцето без използване на електроенергия.
  • Всички сгради в комплекса са с топлоизолация от каменна вата. Дограмата е шесткамерна, PVC, с трислоен стъклопакет, който спомага за пестенето на енергия за отоплението на къщата.
  • Комплексът разполага с биологична пречиствателна станция за отпадните води, които след пречистване и филтриране се връщат обратно в почвата. Пречиствателната станция действа на принципа на активността на микроорганизмите намиращи се в отпадъчните води, които целят разрушаването на органичните съставки.
  • Изградена е система от резервоари, вкопани в земята, събиращи дъждовната вода от покривите на всички сгради в комплекса. Събраната по този начин вода се използва за поливни нужди посредством изградената подземна поливна система.
  • Фотоволтаична покривна централа за производство на ел.енергия. Централата произвежда електрическа енергия от слънцето и я подава в електрическата мрежа на ЕРП. Резултатите от производство на зелена енергия за 1 година позволяват чрез слънчевата радиация да се покрият нуждите от електроенергия на „Слънчевата къща” за същия период от време.