"Слънчевата къща": Tуристическа категория 5 звезди

На 25 септември 2013 година "Слънчевата къща" получи официално удостоверение №РК-19-9320, подписано от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съгласно заповед РД-14-191/18.07.2013 г., за присъждане на туристическа категория 5 звезди.